Adoptie

Verbondenheid is één van de belangrijke waarden of pijlers waarop ons project gebouwd is.

Via de financiële adoptie van een kind proberen we deze verbondenheid ook heel concreet in te vullen. Elke financiële adoptie-ouder leert immers zijn of haar "zoon" of "dochter" kennen via foto's en briefjes. Van elk adoptiekind is er een 'info-fiche' beschikbaar. Deze wordt zoveel mogelijk geactualiseerd met nieuwe foto's, resultaten,...

Je kan ook zelf contact nemen met je adoptiekind. Gelieve er wel rekening mee te houden dat het opbouwen van een individuele relatie/communicatie met je adoptiekind niet gestimuleerd wordt. Belangrijkste reden hiervoor is dat we willen vermijden dat er ongecontroleerde en daardoor mogelijk maatschappij verstorende transacties gaan plaatsvinden. Het is niet denkbeeldig dat de familie van het kind aan jou gaat vragen om persoonlijke donaties over te maken.  

Wanneer je contact neemt met je pleegkind, willen we je bovendien vragen een drietal 'regels' in acht te nemen. Je vindt deze hier.

Verbondenheid kan ook gecreëerd worden door een specifieke leerkracht te sponsoren. Ook van elke leerkracht is een 'info-fiche' beschikbaar. 
 
Wil je je kandidaat stellen als adoptieouder of sponsor, kan je je vandaag nog inschrijven
Comments