Nieuws‎ > ‎

Rebuild FCS2
Wat is het probleem?
Onze school FCS2 ligt naast een oude rivierbedding die momenteel gebruikt wordt als stortplaats. Mensen die vanuit het platteland naar de stad komen om werk te zoeken, bouwden op de rand van de bedding een tent of in het beste geval een bouwvallige krot als woonplaats.

De regering heeft beslist om de oude rivier terug open te maken. Over dit prestigieuze "Dravyavati River Project" vind je meer info onder deze linkBij de heraanleg van de rivier, blijkt onze FCS2 school ook deels in de zone te komen liggen die ontruimd moet worden. Verrassend, want toen we de school in 2014 bouwden, was hiervan nog geen sprake. Op onderstaande afbeelding kan je zien waar de rivier komt. Het rode stipje geeft weer waar onze school ligt.


Het stort en heel wat krotten zijn reeds door grote machines opgeruimd. Onze school is voorlopig gevrijwaard (enkel beperkt beschadigd), maar zal op termijn ook minstens gedeeltelijk afgebroken moeten worden. Klik hier voor een fotoreportage over de afbraakwerken.


Wat nu?
Globaal zien we twee mogelijkheden:

1. Gedeeltelijke afbraak en heropbouw van bestaande school
Onze school is opgetrokken in skeletbouw (steunpilaren vormen het geraamte, muren en gevels hebben enkel een ruimtescheidende functie). Indien er maar een beperkt aantal steunpilaren moeten verdwijnen (de rechtste zwarte blokjes op het plan hieronder), kunnen we de rest van het gebouw behouden. Er is dan een 'redesign' nodig (bv. toiletten moeten op andere plaats voorzien worden) en we kunnen de verloren ruimte compenseren met een extra verdieping (de steunpilaren zijn hier op voorzien).


2. Volledige heropbouw op een andere plaats
Door de aanleg van de rivier verliezen heel wat arme gezinnen uit de buurt hun woonplaats. Meer dan 500 gezinnen worden door de overheid geherlocaliseerd. Vermoedelijk zal een mooie rivier met groene wandelwegen de buurt ook sterk opwaarderen en zullen in de toekomst rijkere gezinnen in deze buurt komen wonen. Onze school, die gericht is op gratis onderwijs voor kansarmen, zal dan niet meer op de juiste plaats liggen. Mogelijk moeten we de arme gezinnen volgen naar een andere plaats in Jaipur. De school moet dan volledig heropgebouwd worden.


Hoe gaan we dit betalen?
De uitvoering van dit 'Dravyavati River project' is uitbesteed is aan Tata groep. Het project is politiek geladen en vergelijkbaar met bv. de aanleg van de metro. Klik hier voor één van de media-artikels over het project. Het verhuizen van een grote groep mensen en het afbreken van een school is zeker iets wat ook in India  politiekers en bedrijven niet zo maar kunnen doen. We leggen daarom contacten met Tata-group en met de politieke verantwoordelijken om te kijken of we samen een oplossing kunnen uitwerken waarbij zij ons ook financieel kunnen helpen met de heropbouw.

Maar ongetwijfeld zullen op deze manier niet onze volledige kosten gedekt kunnen worden. Onze fondsenwerving in België zal zich daarom de komende maanden/jaren focussen op de heropbouw van FCS2.

Comments