Over Opus III‎ > ‎

Ons verhaal

 

 

 
Wat destijds begon als een kleine missie van Opus II, een kledingzaak in Leuven, is ondertussen uitgegroeid tot een heus project.  Onze vier scholen samen tellen nu meer dan duizend tweehonderd leerlingen.  Daarnaast hebben we er een dispensarium en een microfinanciering project voor vrouwen opgericht.
 

1998 - Hoe het begon, Fun & Child School (FCS)

In 1998 ging Riet voor het eerst naar India om er accessoires te kopen voor haar zaak. Daarnaast wilde Opus II ook graag mensen gelukkig maken met minder materiële dingen. Toch had niets haar kunnen voorbereiden op wat ze er zou vinden: Hasanpura A. Deze kansarme wijk ligt achter het station van Jaipur, een stad in de Indische provincie Rajasthan.
 
Getroffen door wat ze er zag, wilde ze kansen creëren voor deze kinderen. En zo richtte Opus II haar eigen goed doel op. De zaak financierde de aanvankelijke huur van 2 klaslokalen, het loon van 2 leerkrachten en nog wat werkingskosten.
Het was een project van Opus II en Riet had verwacht dat het zo zou blijven. Daarom koos ze een naam in
functie van de winkel, Opus III. De school zelf doopten ze de “Opus III Fun & Child School”. Vandaag is dat FCS 1.
 
In datzelfde jaar startte een groep van toegewijde mensen, geheel onafhankelijk van Opus III, een vereniging met als doel kinderen in nood hulp en een betere opleiding geven. Kinderen die niet naar school kunnen door de armoede. Kinderen in Hasanpura A.

Om deze droom waar te maken startte dit gezelschap, de Drydan Public Welfare Society (DSWS) genaamd, de Drydan Public School op met aan het hoofd Mansingh.

 
1999 - Samenwerking met Drydan Public School (DPS)
Na een aantal bezoekjes aan de school ondervonden we dat er toch wat extra stimulans nodig was om de kinderen en hun ouders te motiveren.
Er bestaat immers geen onderwijstraditie. Iedereen wil zijn kinderen wel naar school laten gaan omdat "men" zegt dat de kinderen het dan beter zullen hebben. Tegelijkertijd hebben de inwoners van Hasanpura niet eens middelen om nog maar aan de toekomst te kúnnen denken. Ze leven van dag tot dag. Enerzijds willen de kinderen dus wel naar school, anderzijds komen ze zeer onregelmatig omdat ze niet meteen het nut er van inzien.
 
We leerden dat uiterlijke vormen van welstellendheid nog erg belangrijk zijn voor hen. Daarom besloten we eind 2000 om de kinderen die afgelopen twee jaar heel trouw naar school kwamen te belonen met schoenen, een uniform en boeken van een erkende school. Sociaal gezien betekent dit alles heel wat. Ook de kinderen ervaren dit als een echte beloning.
 
Door de samenwerking met de Drydan Public School (DPS) kunnen we de kinderen een groter perspectief bieden: komen ze met een zekere regelmaat naar Opus III en slagen ze in een toelatingsproef, dan mogen ze overgaan naar DPS. Tot schooljaar 2009-2010 kon men hier immers tot de tiende klas naar school. Dit komt bijna overeen met een volledig middelbaar onderwijs.
 

Dankzij de samenwerking tussen Opus III en DPS, kunnen de kinderen vanaf 2011 zelfs tot de twaalfde klas bij DPS terecht. Een volledig middelbaar in één school dus.

 
 
 
 
 

2001 - VZW werd een feit

In België werd intussen al het nodige gedaan om een vzw op te richten. Om alles in goede banen te leiden en ook de continuïteit te verzekeren, was een goede structuur immers onontbeerlijk. In 2001 was de vzw een feit. Officiële documenten vind je in onze infotheek.
 
 
 
 
 
 
 

2004 - Oprichting Opus III foundation & Giften fiscaal aftrekbaar

Door het succes van de school werden de kleine, gehuurde gebouwen algauw te klein. Niet alleen bood het geen garantie op continuïteit van het project we wilden onze organisatie zelfs nog verder uitbreiden naar ruimere sociale doelstellingen op vraag van de bevolking. Ons project bestaat dan uit 4 luiken:

  • een educatief luik met onze schooltjes;
  • een medisch luik – met een polikliniek toegang tot betaalbare gezondheidszorg;
  • een economisch luik – door het aanbieden van microfinanciering en jobbegeleiding;
  • een sociaal luik – de oprichting van en samenwerking met buurt - en coördinatiecomités geeft ons een klankbord voor de verdere ontwikkeling van het project.
Redenen genoeg dus om op zoek te gaan naar alternatieven. We droomden van een infrastructuur waarin er voldoende ruimte zou zijn voor de “Fun and Child School”, een polikliniek en een multi-functionele zaal.
Om alles officieel te regelen, werd de Foundation Opus III opgericht. Dit officieel overkoepelend orgaan brengt de Belgische vzw en het Indiase DSWS samen. Op die manier zijn we zeker dat onze investeringen niet zo maar verloren kunnen gaan.
 
 
 
 
Al van bij het begin zijn onze beheerskosten erg laag, < 5%. Nadat we het ministerie van financiën konden aantonen dat minstens 95% van onze inkomsten naar India gaan, kregen we een erkenning van fiscale aftrekbaarheid.

Sinds 2004 mogen wij dus fiscale attesten uit te schrijven voor giften. Alle inkomsten en uitgaven voor ons project ondergaan in dit kader een grondige controle. Maar het kunnen uitschrijven van fiscale attesten is vanzelfsprekend een enorme hefboom in de fondsenwerving.

 
 

2005 - Aankoop grond Opus III house

Na enig zoekwerk vonden we in 2005 een mooi perceel midden in de wijk. Ideaal gelegen voor de realisatie van onze doelstellingen. In onze fototheek vind je nog foto's van de oorspronkelijke gebouwen en van de plannen die we al snel na de aankoop door een plaatselijke architect lieten tekenen.

2005 was ook het jaar dat we een container met boeken en PC's naar India verscheepten. Na een hele administratieve rompslomp kwam alles toch goed ter plaatse en werd een computerlokaal en bibliotheek ingericht in de Drydan Public School.

 

 

 
2006 - Bouwen in India en geld inzamelen in Belgie

Om onze plannen te laten uitvoeren, hadden we natuurlijk geld nodig. Het
Chilindie-festival
in september 2006 was hier zeker een hoogtepunt.

Heel wat bekende artiesten, zoals Stjin Meuris, Guy Swinnen en Patrick Riguelle met zijn Laatste showband, traden op ten voordele van Opus III. Het was een geweldig feest.

 

 
 
 
 2007 - Opening van het gebouw

Op 6 september 2007 werd het Opus III huis officieel ingehuldigd. De opening was een officiële plechtigheid en gebeurde in aanwezigheid van plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders, de politiek secretaris van de Belgische ambassade in India en een delegatie van onze Belgische vzw. 
 
Het gebouw huisvest onze eerste Fun&Child school, een dispensarium (het Drydan Hospital & Research center) en een polyvalante ruimte (de Mahatma Gandhi Hall).

 

 
 2008 - Opening FCS 2 & begin Aina

We hadden het nooit verwacht, maar de opening van ons Opus III huis heeft heel wat teweeg gebracht. Niet alleen in onze wijk, maar zelfs in de ruime omgeving.
Zo vroegen de mensen van de aangrenzende wijk van enkele kilometers verderop, Hasanpura C, om ook in hun wijk een schooltje te openen. Deze buurt is nog armer dan onze thuiswijk.
 
Na overleg met onze lokale buurt- en coordinatiecomitees beslisten we om er een tweede schooltje te openen. Zo openden we in 2008 Fun & Childschool 2.

Wie dacht dat dit schooltje even voorzichtig zou beginnen als FCS1, had het mis. Het eerste jaar hadden we al direct 135 leerlingen.

Datzelfde jaar beginnen enkele mama's de eerste levensbomen & vogeltjes te maken op vraag van de Belgische vzw Fairytale. De vrouwen verwerven zo hun eerste inkomsten. Hun samenwerkingsproject doopten ze 'Aïna', Hindi voor spiegel. 
 

 

2009 - Officiele opstart microfinanciering -Aina

In 2009 wordt het medisch luik stilaan een succes. We hebben een goede dokter aangetrokken, Dr Om, en
de polikliniek begint volledig zelfbedruipend te worden.

Datzelfde jaar zetten we onze eerste stappen in microfinanciering. Een ‘grant agreement’ maakte de opstart van Aina, het economisch luik, officieel. Het assortiment breiden de vrouwen uit naar andere eenvoudige producten als paper bags en krukjes van gerecycleerde olieblikken.

 

2010 - 2 nieuwe schooltjes & aankoop grond Hasanpura Home

Begin 2010 overschrijden we de kaap van 300 adoptiefouders.

Bij de start van het nieuwe Indische schooljaar, 1 juli 2010, gaan we met twee nieuwe schooltjes van start. Daarmee breiden we onze activiteiten uit naar de wijken Amberfort (FCS3) en VKI (FCS4). Deze eerste ligt vlak aan de gelijknamige toeristische trekpleister. De andere ligt in een minder aantrekkelijke buurt: een industrieterrein, ‘Vishwakarma Industrial Area' genaamd.

Kinderarbeid komt er nog vrij veel voor. Met onze school willen we deze kinderen een alternatief bieden. Om ons VKI schooltje te financieren, zullen we samenwerken met een sponsor uit Engeland, Angela Mitton.

Van bij het begin zijn ook deze scholen een schot in de roos. Onze vier schooltjes tellen nu, alles samen, bijna duizend leerlingen.

Daarnaast zijn we ook gestart met een elfde klas. Het jaar nadien, schooljaar 2011-2012, zullen we starten met een twaalfde klas. Op die manier bieden we onze studenten de kans om bij ons, Opus III en DPS samen, school te lopen van kleuterklas tot en met ‘high school'. Na de twaalfde klas kunnen de leerlingen eventueel hogere studies aanvangen.

Later dat jaar kregen we ook de kans om grond aan te kopen om Hasanpura Home op te bouwen.

 

 

2012 – Bouw Hasanpura Home & samenwerking KHL, UHasselt

2012 staat vooral in het teken van de bouw van Hasanpura Home.

Het wordt een multifunctioneel gebouw dat plaats biedt aan een coördinatiecentrum, een opleidingsatelier alsook het internaat anex weeshuis en gastenverblijf.

 

De ontwikkeling en groei van de verschillende activiteiten van het project  plus  de nieuwe initiatieven die geuit werden door de lokale bevolking, deden immers sinds geruime tijd de nood aan bijkomende infrastructuur groeien.

 

Daarnaast werken we dat jaar voor het eerst samen met een aantal scholen in Vlaanderen (KH Leuven, Universiteit Hasselt) om hun studenten stage te laten lopen in ons project. De studenten verblijven dan enkele maanden in Hasanpura en dat biedt heel wat mogelijkheden voor de continue opvolging en aansturing van het project.

 

 2013 – Opening Hasanpura Home met technische school en weeshuis.

Op 3 april 2013 werd het Hasanpura Home feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van locale notabelen en het Opus III bestuur. 
 
Daarnaast viert Opus III dit jaar ook zijn 15 jarig bestaan met een familiedag op 26 mei in Leuven en een heus feestweekend op 13, 14 en 15 September in Neerpelt.

We zijn ook bijzonder fier op wat we tot dusver bereikt hebben: dit schooljaar zijn er 1265 kinderen op school, we voorzien in basis medische hulpverlening, investeren in projecten voor de vrouwen en hebben recent, op vraag van de buurt, een betalingscenter geopend waar de buurtbewoners hun (kleine) rekeningen kunnen betalen.

 

 

En verder...

En natuurlijk hebben we nog meer nieuwe plannen... De funderingen van het schooltje in Hasanpura C (FCS 2) zijn aangetast door de recente overstromingen. We kijken daarom uit naar een andere locatie in dezelfde wijk. Op vraag van de buurtbewoners zouden we hier meteen ook willen voorzien in middelbaar onderwijs. Dit wordt uiteraard opnieuw een meerjaren project...

Daarnaast zijn er concrete plannen voor een vijfde FCS school, in het noorden van Jaipur. Hierover later meer.


Comments