Over Opus III‎ > ‎

Onze activiteiten

Zoals je kan lezen in het luik 'onze organisatie', zijn er twee vzw's: Opus III in België en DSWS in India.

Beide vzw's delen eenzelfde visie en missie. De meer strategische en tactische beslissing i.v.m. onze werking worden ook steeds in overleg genomen.

In grote lijnen kan Opus III echter gezien worden als de organisatie die als belangrijkste activiteit en doel heeft om fondsen te verzamelen ter ondersteuning van de werking in India, terwijl DSWS de organisatie is die onze concrete activiteiten in India coördineert. Deze activiteiten kunnen onderverdeeld worden in 4 luiken:Het educatief luik

Ons eerste schooltje werd opgericht in gehuurde, kleine gebouwtjes midden in de wijk Hasanpura A. Het werd Fun & Child School I (FCS I) gedoopt. Ondertussen huren we er niet langer, maar is de school verhuisd naar ons eigen Opus III House. De school is officieel erkend. 
Voor verdergezet onderwijs werken we samen met de "Draydan Public School" (DPS). Deze school ligt in de onmiddellijke nabijheid van de Fun & Child School. Wanneer kinderen van de Fun & Child school gemotiveerd zijn om verder te studeren én slagen in tests, mogen ze overstappen naar de DPS, waar ze les kunnen volgen tot de 12°graad (einde middelbaar). 

In 2008 openden we een tweede Fun & Child school in een aangrenzende wijk (Hasanpura C). Het gebouw van de FCS II werd initieel gehuurd van een welstellende inwoner van de wijk. Wegens het enorme succes en om de school beter te verankeren in de wijk, werd het perceel en de bouw aangekocht door het project, de Foundation Opus III.

Het succes van de scholen in Hasanpura en de goede schoolresultaten van de kinderen kwamen ter ore van meerdere arme wijken in Jaipur. In 2009 werd Mansingh reeds meerdere malen aangezocht door notabelen en bewoners van deze wijken om eenzelfde initiatief bij hen op te starten. Na meerdere bezoeken en uitvoerig overleg met de bewoners van de wijken, DSWS en vzw Opus III, werd samen besloten in de vrij geïsoleerde wijk van Jaipur aan het Amber fort en in de verpauperde arbeiderswijk van de industriële area van Jaipur een derde en vierde Fun and Child School op te richten.

In 2013 werd de technische school (ITI) in het nieuwe Hasanpura Home opgestart. Bedoeling is om kinderen die niet de mogelijkheden of ambitie hebben om verder te studeren de kans te geven om een job aan te leren als loodgieter, elektriciën of naaister.

Er zijn verder ook concrete plannen om een vijfde FCS school op te starten in het noorden van Jaipur.

Over alle scholen heen zorgen we met Opus III voor gratis onderwijs voor meer dan 1250 kinderen. Al onze scholen volgen dezelfde manier van werken, zijn goed georganiseerd en staan hoog aangeschreven in de buurt.

Het medisch luik

Onze doelstelling is om basis gezondheidszorg te voorzien. Met de bouw van het Opus III House werd deze doelstelling van het project concreet ingevuld. In ons huis is er immers een dispensarium gevestigd zijn waarin de eerste medische zorgen toegediend kunnen worden. Uit bezoeken en contacten ter plaatste bleek dat er vooral ook nood was aan medische begeleiding bij zwangerschap en geboorte.

Naast een dispensarium werd één ruimte in het Opus III House ook ingericht worden als apotheek, een andere als Labo. Deze ruimtes worden verhuurd, met goede afspraken rond maximumprijzen.

Vanuit het medisch centrum worden ook medisch schooltoezicht en medische 'camps' georganiseerd (medische controle van de bevolking, bv. voor oren en ogen).

Het economisch luik

De techniek van microfinanciering heeft bewezen een effectief middel te zijn om de armoede te bestrijden. Daarnaast zien wij het ook als een belangrijke stap in de groei naar zelfstandigheid van ons project. Daarom bekijken we de mogelijkheden van microfinanciering en verzekering. Door de samenwerking met Fairytale, die we in 2008 opgestart hebben, is er een eerste stap gezet. In 2009 maakte we met een ‘grant agreement' de opstart van het Aïna officieel. Dit is een samenwerkingsproject van een dertigtal Opus III -mama's. Samen maken zij ‘levensbomen' en andere eenvoudige producten voor onder andere Fairytale.

In 2012 zijn we gestart met e-mitra, een loket waar de mensen van de wijk hun rekeningen kunnen komen betalen (telefoon, water, elektriciteit,...). Dit kadert in een initiatief van de Rajastaanse overheid om dit soort diensten te ontsluiten.

De oprichting van de technische school in 2013 sluit niet alleen aan bij het educatieve luik, maar ook bij het economische luik van het project. Door te voorzien in beroepsvoorbereidende opleiding, hebben studenten immers meer kansen om later in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Het sociale luik

Het is onze doelstelling om de sociaal-maatschappelijke structuren in Hasanpura te stimuleren en te ondersteunen. Goed werkende sociale structuren (gezinnen, jeugdverenigingen, verenigingen van volwassenen,...) zijn immers een voorwaarde en middel om de educatieve en economische doelstellingen te kunnen realiseren. Concreet is er in het Opus III House een polyvalente gemeenschapsruimte. Er is materiaal om films af te spelen, er liggen kranten ter beschikking,... 

We hebben ook een lokaal comité opgericht met vertegenwoordigers van de bewoners. Zij geven raad m.b.t. nieuwe initiatieven en helpen bij heel wat activiteiten van Opus III.

Daarnaast kunnen studenten uit meer sociale richtingen stages volgen in bij het project. De bedoeling is dat zij de gezinnen opvolgen van onze Opus III kinderen, de ouders bij het project proberen te betrekken, een jeugdbeweging proberen op te starten,..Meer informatie over deze activiteiten vind je op de website van DSWS: www.dswelfares.in.
Comments