Over Opus III‎ > ‎

Onze organisatie

Twee vzw's
We besturen ons project via twee vzw’s, één in België en één in India:
  • In België hebben we de vzw Opus III opgericht. Deze vzw werd opgericht om zowel de initiatiefnemers als de ouders een wettelijk kader te bieden waarin zij financieel beschermd worden.
  • In India wordt het project geleid door de “Draydan Social Wellfare Society (DSWS)”. De voorzitter van de DSWS, Mansing, is onze belangrijkste contactpersoon in India. Hij woont zelf in Hasanpura. Meer informatie over deze vzw vind je op www.dswelfares.in.

Opus III vzw België

De leden van de  vzw zijn sociaal geëngageerde mensen met diverse achtergronden: zelfstandigen, medici, leerkrachten, bankiers, ... Wat ons bindt, is dat we naast ons familiaal leven (wat je onze eerste focus of Opus I zou kunnen noemen) en onze job (Opus II) iets willen doen dat onszelf overstijgt, wat verder gaat dan het persoonlijke. Dit is ons Indiaas project, Opus III...

Onze organisatie kent een centrale en een regionale werking. De regionale werking maakt het mogelijk om lokaal initiatieven op te zetten voor Opus III, fondsen te werven, een netwerk van sympathisanten en adoptie-ouder uit te bouwen enz.  De regionale werking wordt ondersteund door de centrale werking, bv. voor wat betreft het beheren van gegeven, het uitschrijven van fiscale attesten, enz.

Centrale werking

De centrale werking wordt aangestuurd door een raad van bestuur die statutair als volgt is samengesteld:

Jan Van Loon, voorzitter 
Ivo Schrooten, secretaris 
Muriel Vermariën, bestuurder
verantwoordelijk voor het medische luik in India
Marc Vandeput, penningmeester 
 Tal Vanaken, bestuur verantwoordelijk voor fondsenwerving 

En natuurlijk wordt de werking opgevolgd door Riet Buvens, die Opus III destijds gestart heeft.

De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd in de Groenveldstraat 50 in 3001 Leuven (Tel. 016 22 37 15).

Het ondernemingsnummer is 474.822.225.
Het erkenningsnummer voor de verzekering vrijwilligerswerk van Vlaams Brabant is VLB20152206.

De algemene vergadering van de v.z.w. komt één maal per jaar samen om de werking van de raad van bestuur te beoordelen. Ze is samengesteld uit de raad van bestuur en 22 andere effectieve leden. 


Regionale werking

Momenteel onderscheiden we volgende regionale groepen. Deze worden getrokken door volgende personen: 

 Regio Noord-AntwerpenFam. Van Loon 
 Regio Gelderland (NL)Ella Rozendaal
 Regio Maasland       Muriel Vermariën    
 Regio Noord-LimburgFrancis Huys
Zin om ook trekker of 'ambassadeur' te worden van Opus III in jouw buurt? Zin om je samen met je vrienden en kennissen in te zetten voor de kinderen in Jaipur? Laat zeker iets weten. We vertellen je graag meer over de centrale ondersteuning die we kunnen geven en over wat er regionaal allemaal kan gebeuren.