Over Opus III‎ > ‎

Onze visie en waarden

 


We geloven dat educatie de sleutel is tot maatschappelijke ontwikkeling. Het belangrijkste luik van ons project is en blijft dan ook het voorzien van onderwijs en opleiding aan kansarme kinderen. Dit doen we met respect voor de regels en gewoontes in India, waarbij we  - mede onder impuls van Mansing - de principes van Mahatma Gandhi hoog in het vaandel dragen.

Onze concrete initiatieven en acties toetsen we steeds af t.o.v. vier 'basiswaarden':
Betrouwbaarheid
 • Van de giften blijft er zo goed als niets hangen in België. Onze beheerskosten bedragen gemiddeld 2,5% (het wettelijk maximum is 20%) 
 • In België is onze vzw sinds 2004 erkend als organisatie die fiscale attesten mag uitschrijven voor giften. 
 • Onze financiële situatie is volledig transparant (beschikbaar via website)
 • Onze FCS scholen zijn officieel erkend  in India.  
 • Onze samenwerking / geldstromen worden streng gecontroleerd in India. Alles is steeds OK.
Continuïteit
 • We hebben een stabiele organisatie uitgebouwd in India en in België. 
 • We hebben een multi-disciplinair team (combinatie van creativiteit, ervaring, beheer,…). 
 • Het project is niet volledig afhankelijk van, gebouwd rond één persoon. 
 • I.f.v. de continuïteit, proberen we onze recurrente kosten te dekken met recurrente inkomsten. Momenteel lukt dit voor 99%.
Doelgerichtheid
 • We werken vanuit een gemeenschappelijke lange termijn visie, met educatie als basis. 
 • Het educatief luik blijft dus prioritair. We geloven dat dit de sleutel is tot maatschappelijke ontwikkeling. 
 • Andere luiken/projecten worden enkel opgestart wanneer er expliciete vraag en behoefte is vanuit India. Deze projecten moeten zelfbedruipend zijn.
 • We zetten in op de stelselmatige groei van zelfredzaamheid en lokaal ondernemerschap. 
Verbondenheid
 • We kiezen voor een kleinschalig opzet, waarbij mensen zich persoonlijk betrokken voelen. 
 • Ons project groeit via de lokale ‘communities’. 
 • Er is een link tussen ouders en financiële adoptiekinderen via briefjes, website, foto’s… 
 • Ook voor andere sponsors gaan we graag verder dan fondsenwerving: 
  • Contacten met India (bv. via skype) 
  • Inleefreizen
  • Stagiairs en vrijwilligers kunnen voor langere tijd in het project verblijven.
Comments