Rekeningnummer

IBAN number: BE12 8335 2493 7792 
BIC (swift): GKCCBEBB 
1. Financiële steun


Voor Belgische giften vanaf 40 euro ontvang je van ons een fiscaal attest. Sinds 2013 geven giften recht op een belastingsvermindering van 45%. Bij een gift van 100 euro moet je dus 45 euro minder belastingen betalen. De gift 'kost' je dus eigenlijk maar 55 euro.

Voor onze operationele werking in India rekenen we op structurele (recurrente) steun. Onze investeringen betalen we met punctuele giften.

1.1. Structureel steunen


Aangezien wij heel wat recurrente kosten hebben (lonen leerkrachten, boekentasjes en schriften kinderen, educatief materiaal,...) zijn we altijd op zoek naar mensen die Opus III structureel (dus voor een langere tijd) willen steunen.

Het idee is dat je een kind gedurende een groot deel of liefst gedurende zijn volledige schoolloopbaan ondersteunt door een maandelijkse bijdrage van 10 euro (bedrag is sinds het begin van onze werking hetzelfde gebleven). In de praktijk steun je met deze 10 euro niet één individueel kind, maar alle +/- 1500 kinderen die door Opus III naar school gaan. Opus III werkt niet (meer) met individuele adopties waarbij je als sponsor gelinkt wordt aan één specifiek kind. De reden hiervoor vind je op deze pagina.

Met een maandelijkse bijdrage van 10 euro zorg je ervoor dat er een kindje kan genieten van basisonderwijs. Met een bijdrage van 30 euro per maand zorg je ervoor dat een leerkracht kan betaald worden en met een bijdrage van 100 euro per maand zorg je voor de werkingskosten van een hele klas (o.a. boeken, schriften, educatieve uitstappen, etc...).

Word vandaag nog structurele sponsor. Klik hier voor de nodige instructies.


1.2. Punctuele giften


De punctuele giften worden gebruikt voor project en investeringen. Je kan altijd bij het bestuur navragen voor welk deelproject je op een bepaald moment kan bijdragen.

Van giften van 1000 euro en meer maken we - tenzij anders gewenst - melding op onze website en facebook pagina. Deze melding verdwijnt na 12 maanden. Vul het formulier onder deze link in indien je hiervan gebruik wenst te maken. 


2. Activiteiten organiseren ten voordele van Opus III


Organiseert je sportvereniging, jeugdbeweging, bedrijf of personeelskring een activiteit waarvan de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel? Zoekt je school nog een geschikt doel tijdens de vastenactie? Of heb je zelf een idee om geld in te zamelen? Met een keuze voor Opus III weet je zeker dat het ingezamelde geld goed terecht komt. Er blijft vrijwel niets 'hangen' in België. Minumum 95% van onze inkomsten gaan rechtstreeks naar India.

Neem zeker contact met ons op indien je concrete plannen hebt. We hebben immers heel wat documentatie én een koffer vol didactisch materiaal die je kan gebruiken om Opus III voor te stellen. Je kan ook op de nodige publiciteit rekenen via onze website.

De afgelopen jaren zijn er reeds heel wat acties georganiseerd ten voordele van Opus III. Heel wat scholen hebben bijvoorbeeld de opbrengst van hun vastenactie aan Opus III geschonken. Daarnaast waren er bijdragen van jeugdverenigingen, zangkoren, seniorenverenigingen, bedrijven...


Maar er waren ook individuele initiatieven. Zo lieten sommigen zich sponsoren bij de 20 km. door Brussel., anderen gaven de cadeautjes ter gelegenheid van een verjaardag, geboorte of huwelijk aan Opus III.


3. Een handje uit de mouwen steken....


Wil je meer doen dan financieel steunen? Wil je liever helpen door je tijd, kennis of competenties ter beschikking te stellen van Opus III? Dan kan je ons helpen bij onze dagelijkse werking of activiteiten. 

Opus III 'levend' houden in België kost heel wat tijd en energie. Naarmate het project groeit, zijn er ook meer en meer vrijwilligers nodig met verschillende competenties en interesses: 
  • creatievelingen en organisatie-talenten die leuke acties in elkaar kunnen boksen 
  • didactisch geschoolde mensen die Opus III willen voorstellen in scholen of die het educatief luik van project opvolgen 
  • mensen die een website in elkaar kunnen steken en onderhouden 
  • mensen met een technische achtergrond die kunnen helpen bij het verspreiden van info via het internet of via mail 
  • mensen met talenkennis die de website en nieuwsbrieven kunnen vertalen 
  • mensen met een medische achtergrond om het medisch luik van het project uit te bouwen en op te volgen 
  • financieel geschoolde mensen voor de boekhouding en voor het luik microfinanciering in India 
  • adminstratief onderlegde mensen voor het secretariaat 
  • .... 
De manier waarop we samenwerken kan flexibel ingevuld worden, afhankelijk van het onderwerp en de beschikbaarheid van betrokkenen. Zo werken we voor sommige onderwerpen met een werkgroep (vb. voor het samenstellen van een didactische koffer), in andere gevallen verloopt de samenwerking vrijwel uitsluitend via email.

Interesse? Neem gerust contact op met Riet Buvens zodat we de concrete mogelijkheden kunnen bespreken.

Het is ook mogelijk om als vrijwilliger in India aan de slag te gaan. Voor meer info, klik hier.