Steunen‎ > ‎

Wijziging systeem adopties

Moeilijkheden waar we op botsen bij het huidige systeem van individuele adopties en de link adoptie-ouder in België en adoptie-kind in India.
 

Ons systeem van individuele adopties blijft heel wat mensen aanspreken. In vele huiskamers staat er foto van het Opus III-adoptiekindje op de kast. Toch kent het systeem een aantal problemen en risico’s, die toenemen naarmate we verder groeien:

  •  Onze manier van werken vereist de nodige persoonlijke kadering, die steeds moeilijker kan gegeven worden omwille van de kwantiteit en de complexiteit omtrent de individuele koppeling. Een financiële adoptie is altijd deels symbolisch geweest. Het is niet het adoptie-kind zelf dat het adoptie-geld krijgt, maar wel het project. Het echt uitbouwen van een rechtstreekse relatie tussen ouder en kind, los van het project, wordt in India afgeremd om jaloezie (bv. bij cadeautjes) en misbruik te voorkomen (bv. de echte ouders die rechtstreeks geld vragen bij de adoptie-ouders). Naarmate onze organisatie groeit, komen er adoptie-ouders bij die andere verwachtingen hebben en kunnen we – ook door de toegenomen communicatiemiddelen – het geheel steeds moeilijker onder controle houden  (ook in India komt Facebook meer en meer op waardoor contactname los van de organisatie makkelijk wordt). I.f.v. onze pijler ‘betrouwbaarheid’ is er dan ook nood aan bijsturing
  • Het systeem van individuele adopties wordt momenteel volledig getrokken vanuit België. Er is te weinig gevoel van eigenaarschap in India. Hierdoor verliep de informatie-doorstroming ook in het verleden niet altijd even goed. Antwoorden op briefjes durven nogal eens uitblijven, foto’s en namen kloppen al eens niet enz. I.f.v. onze pijler ‘doelgerichtheid’ zullen we ook op dit vlak moeten evolueren naar een groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit betekent dat we moeten zorgen voor een systeem dat men autonoom in India kan beheren.
  • De administratie rond het actualiseren van de info van de kinderen (nieuwe foto’s, resultaten, …) en het bijhouden van alle wijzigingen (elk jaar moeten +/ 15% van de ouders een nieuw kindje toegewezen krijgen omdat hun kindje niet meer naar school gaat) is een zeer complexe en tijdrovende bezigheid geworden. De hoeveelheid, de complexiteit, het tijdrovende zoekwerk en koppeling van de juiste ouders aan het juiste kind, plus de nodige (ICT)-competenties die hiervoor nodig zijn, maakt het voor een vrijwilliger onmogelijk hier de nodige  tijd en prioriteit aan te kunnen en willen geven.


Een alternatieve invulling van verbondenheid.

Verbondenheid blijft een belangrijke pijler van ons project. We zijn op zoek gegaan naar een manier om deze verbondenheid te concretiseren, via een systeem dat beter onderhoudbaar is en waarvan het eigenaarschap in India ligt en dat kan beantwoorden aan de verwachtingen van onze sponsors.

 Concreet stellen we het volgende voor:

  • Per school selecteren we één leerling. De leerlingen staan symbool voor alle leerlingen van die school. De verbondenheid met het project wordt via deze leerlingen gecreëerd. Concreet willen we over deze leerlingen méér info beschikbaar stellen dan dat we nu kunnen doen voor alle leerkrachten en leerlingen (bv. ook info over gezin, hobby’s, woning, afdrukbare foto’s om in te kaderen,,…). Dit doen we via onze nieuwsbrief, onze website en via berichten op Facebook (ook te lezen door mensen die niet op Facebook zitten).
  • We stappen af van het systeem van individuele adopties (individuele linken tussen ouders en kinderen), maar behouden wel een vorm van adoptie. Als adoptie-ouder kies je zelf wie van de leerlingen  je opvolgt. Je kan als ouder ook meerdere kinderen volgen of regelmatig wisselen wie je volgt. Dit is je eigen keuze, wij houden dit niet meer bij in onze databanken. Dit betekent ook dat één leerling of leerkracht kan dus ‘gevolgd’ of ‘geadopteerd’ worden door meerdere gezinnen. 

Wat betekent dit voor jou als een adoptie-ouder?

Je zal over je vroeger toegewezen adoptiekind geen nieuwe info (rapporten, foto’s, tekeningen, briefjes,…) meer ontvangen.

We zorgen er wel voor dat er in onze archieven een spoor blijft van de huidige koppelingen en dat de huidige info  bewaard blijft. Mocht je hier ooit vragen over hebben, kan je altijd bij ons terecht. En mochten we er in de toekomst toch nog ooit in slagen om op een efficiënte manier informatie over alle kinderen te delen, kunnen we hier nog op terugvallen. 

We wijzen zelf geen nieuw kindjes meer toe. 

  • Indien je een gezicht wil plakken op een adoptie, kies je zelf  één of meerdere leerlingen die je wil volgen. Je moet ons niet laten weten of je iemand volgt en wie je volgt.
  • Misschien vind je het ook helemaal niet nodig dat er een gezicht geplakt wordt op de adoptie. In dat geval moet je zelf niets doen.
Ingeval je een doorlopende opdracht hebt lopen, mag je deze gewoon laten doorlopen, ook indien je in de mededeling verwezen hebt naar zijn adoptiekind.

Bovenstaande geldt ook voor de scholen of organisaties die samen een kindje adopteren. 

Comments